ООУ Гоце Делчев - Илинден

Воспитувањето и образованието инспирираат вредности. Професијата наставник е благородна професија која доколку се работи со задоволство дава совршеност во делото. Ваквата мисла претставува водилка за наставнииот кадар уште од самиот почеток на егзистирањето на ООУ „Гоце Делчев“.

Активности

За патронот

Наставен кадар

За нас

Наскоро повеке информации и фотографии... Наскоро повеке информации и фотографии... Наскоро повеке информации и фотографии...

Контакт

+389 (02) 2573 347

ougocdedelcevilinden@yahoo.com

Адреса

 Општина Илинден
1000, Скопје, Македонија

logo1